Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu bielskiego i hajnowskiego.

Dnia 16 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Kalnicy odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu bielskiego i hajnowskiego. W spotkaniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście: Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej pan Grzegorz Leszczyński  oraz … Continued