W Sejmie o tzw. „ustawie odorowej”

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W dniu 13 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Debaty Publicznej, poświęcone tematyce tzw. „ustawy odorowej”. W posiedzeniu wzięło udział ponad 150 osób, w tym przedstawiciele z wojewódzkich izb rolniczych na czele z Prezesem KRIR Wiktorem Szmulewiczem. … Czytaj dalej

Odpowiedź GDOŚ w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry – składanie oświadczeń

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, skierowany do Ministra Środowiska ws. wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrzadzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową poprzez wprowadzenie możliwości składania oświadczeń … Czytaj dalej

Porozumienie Rolnicze – kolejne zespoły

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego, Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strączkowych, nasiennictwa. Do jego prac zgłosiło się ponad 70 przedstawicieli organizacji rolniczych, związków zawodowych, przetwórców i nauki.

Facebook
Facebook