Niezwłoczne zgłoszenie wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym do KRUS

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgłoszenie zaistnienia wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym jest obligatoryjnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Po przyjęciu zgłoszenia wypadku właściwa jednostka organizacyjna Kasy niezwłocznie wszczyna postępowanie dowodowe … Continued