Gmina Imię i Nazwisko
Gmina Bielsk Podlaski   1.        Gałuszewski Walenty

2.       Gołębiecki Tomasz

Miasto Brańsk 1.     DąbrowskiAdam
Gmina Brańsk 1.     Bobel Maciej – PRZEWODNICZĄCY

2.     Brzozowski Marek

Gmina Boćki 1.     Bazylewski Krzysztof – DELEGAT DO WALNEGO ZGROMADZENIA

2.     Wasilewski Grzegorz

Gmina Orla 1.     Gołub Michał

2.     Kowalska Barbara

Gmina Rudka 1.     Niemyjska Iwona Agnieszka
Gmina Wyszki 1.     Lasota Marcin

2.     Łuczaj Agnieszka Anna

Rada Powiatowa w Bielsku Podlaskim

Siedziba biura:
ul. Białowieska 107
17-100 Bielsk Podlaski
tel.kom. 607-327-607
e-mail:  bielskpodlaski@pirol.pl
Pracownik: Irena Iwanowska