Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

wpis w: Opinie | 0

Stoimy na stanowisku, aby w okresie panującej w kraju epidemii i wszelkich obostrzeń nałożonych przez Rząd RP należy wydłużyć okres ważności szkoleń do momentu ustania epidemii.

Projekt rozporządzenia wprowadza możliwość przeprowadzenia szkolenia teoretycznego w formie wideokonferencji natomiast szkolenie praktyczne i egzamin mają się odbywać tak jak dotychczas przy fizycznej obecności uczestników, prowadzącego, a w przypadku egzaminu dodatkowo musi się zebrać komisja egzaminacyjna.

  Nie rozwiązuje to w żaden sposób problemu z którym mamy teraz do czynienia, gdyż zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób , powoduje to, iż takie zajęcia nie mogą się fizycznie odbywać, a ponadto rozbicie szkolenia na teoretyczne i praktyczne spowoduje, iż rolnicy będą musieli poświęcić co najmniej dwa dni na szkolenie, a finalnie i tak mieć ze sobą kontakt fizyczny czy to na zajęciach praktycznych czy też na egzaminie.