Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Możliwość zgłaszania uwag do 08.12.2020r.na adres e-mailowy: bialystok@pirol.pl