Petycja do J. Kaczyńskiego

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Pan

Jarosław Kaczyński

Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Szanowny Panie Prezesie,

Prace legislacyjne nad zmianą ustawy o ochronie zwierząt wzbudziły ogromne kontrowersje wśród środowisk rolniczych, a brak merytorycznej dyskusji pogłębia niepokój o przyszłość naszych gospodarstw.

Apelujemy o podjęcie rozmów z rolnikami i odrzucenie procedowanej ustawy, która bezsprzecznie godzi w interesy wsi i jest poważnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki.

            Rolnicy nie są przeciwko poprawianiu bytu zwierząt. Ostatnie lata są tego najlepszym dowodem. Inwestujemy w nasze gospodarstwa w trosce o poprawę ich dobrostanu. Wprowadzając jednak zmiany, których konsekwencją jest często konieczność przebranżowienia się, które to jest procesem długofalowym i kosztownym, niezbędne jest wypracowanie kompromisów.

            Panie Prezesie chcemy wierzyć, że wsłucha się Pan w argumenty przedstawiane przez rolników i procedowana ustawa zostanie pozbawiona spornych zapisów bądź też odrzucona w całości.

Proszę nie zapominać, że dzięki pracy rolników jest zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Nie możemy dopuścić do zniweczenia pracy wielu pokoleń, które walczyły za nasz kraj, a także o godność pracy rolnika!

                                                                                              Z poważaniem

                                                                     Rolnicy województwa podlaskiego