Informacje w sprawie odstrzału sanitarnego

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR z dnia 3 czerwca 2020 r. dotyczące trwającego odstrzału sanitarnego dzików w ramach walki z afrykańskim pomorem świń >>>, Główny Inspektorat Weterynarii informuje, iż zgodnie z posiadanymi danymi uzyskanymi z rocznych sprawozdań finansowych w ramach … Continued

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

wpis w: Opinie | 0

Wyrażono aprobatę odnośnie pomocy jaka ma zostać skierowana do gospodarstw rolnych, które ucierpiały w związku z kryzysem gospodarczym jaki wywołał wirus COVID-19.Jednak uznano, że wszystkie gospodarstwa produkcyjne powinny otrzymać pomoc czego brakuje w przedstawionym projekcie.  Hodowcy koni ciężkich zostali zupełnie … Continued