Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

wpis w: Opinie | 0

W związku z nadzwyczajną sytuacją i wystąpieniem koronawirusa w Polsce wnosimy o przyznanie zasiłku chorobowego w skutek niezdolności do pracy do wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Kwota 15 zł w dobie dzisiejszych czasów i cen obowiązujących w sklepach jest nie do przyjęcia. To Państwo powinno zapewnić środki w związku z wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnej, jaką jest pandemia koronawirusa. Sprzeciwiamy się podniesieniu składek ubezpieczenia, środki te powinny być zapewnione i zabezpieczone przez Państwo. Nie należy nimi obciążać rolników, którzy i tak są w trudnej sytuacji. Nie wyrażamy zgody na zawężenie terminu do 14 dni. Niezdolnością do pracy należy objąć okres trwania koronawirusa w Polsce,  ewentualne wprowadzić zapis do zakończenia leczenia ubezpieczonego. Na gospodarstwach rolnych mieszkają też dzieci, którym w wyniku zamknięcia szkół i przedszkoli należy zapewnić opiekę.  Niezrozumiałe jest też wprowadzenie zapisu ” przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ta niezdolność jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego oznaczonymi w zaświadczeniu lekarskim zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych” gdyż ten zapis może spowodować unikanie wypłaty roszczenia.  Należy wziąć pod uwagę osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które w wyniku kwarantanny nie mają możliwości uzyskania dochodu w zaistniałej sytuacji.