KOMUNIKAT

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Podlaskiej Izby Rolniczej z powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zarażenia się wirusem SARS-Cov2 prosimy przychodzić osobiście jedynie w sprawach pilnych. Natomiast w pozostałych należy kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo.

Wypełnianie wniosków o płatności bezpośrednie proponujemy odroczyć o 2 tygodnie. 

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie oraz w mediach społecznościowych.
Wszyscy bezwzględnie powinni zastosować się do zaleceń służb sanitarnych! Najważniejsze jest przestrzeganie zasad higieny i obserwacja naszego stanu zdrowia i naszych najbliższych. Najlepszą profilaktyką jest dbanie o higienę osobistą i dokładne mycie rąk.