Przyjęcia interesantów we wszystkich jednostkach KRUS

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Mając na względzie dotarcie do jak największej grupy osób zainteresowanych działaniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Białymstoku oraz podległych Placówek Terenowych, zwracam się prośbą o upowszechnienie poniższej informacji.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia epidemicznego przyjęcia interesantów we wszystkich jednostkach KRUS zostały ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem należnych środków ostrożności.

 Złożenie dokumentów w jednostce jest możliwe po uprzednim zapakowaniu ich
w kopertę – koperta zostanie udostępniona. Tak zapakowaną korespondencję należy umieścić w dostępnym pojemniku.
 Załatwianie spraw oraz wyjaśnianie wszelkich wątpliwości jest możliwe telefonicznie, listownie lub elektronicznie (np. ePUAP, email). Interesanci nie będą wzywani – do odwołania – do osobistego stawiennictwa w związku ze złożonymi wnioskami.
 Wszystkie badania lekarskie zostały odwołane.