Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie roślin , produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania.

wpis w: Opinie | 0

Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019r. bulw roślin z rodzaju Solanum L. i ich mieszańce, nie można przemieszczać na terytorium Unii Europejskiej z Państw trzecich innych niż:

a) Algieria, Egipt, Izrael, Libia, Maroko, Syria, Szwajcaria, Tunezja i Turcja lub

b) państwa spełniające następujące warunki: (i) należą do następującej grupy państw: Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug), San Marino, Serbia, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

oraz (ii) — zostały uznane za wolne od Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031 albo — ich przepisy prawa zostały uznane za równoważne z przepisami Unii w zakresie ochrony przed Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

W związku z tym należałoby weryfikować wprowadzane na terytorium Polski rośliny z rodzaju Solanum  pod względem zgodności paszportu roślin i etykiety kwalifikacji, kraju pochodzenia z faktycznie wprowadzanymi roślinami.

  • projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV):

Podlaska Izba Rolnicza wnosi uwagę dotyczącą wzmianki „Dz.U. z […] z 2020 r.”, rozporządzenie nie może powoływać się na Dziennik Ustaw z 2020 roku, gdyż w 2020 roku nie było jeszcze ustawy dotyczącej tego zagadnienia. Co do reszty zawartych w projekcie przepisów prawnych, nie wnosi się uwag.