Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku

W dniu 25 października 2019r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku.

W posiedzeniu wzięło udział 15 z 20 delegatów oraz zaproszeni goście: Tomasz Krasowski Kierownik BWI ARiMR w Białymstoku, Grzegorz Herbszt- pracownik BWI ARiMR w Białymstoku, Dariusz Zawadzki- Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku, Rafał Stypułkowski- przedstawiciel Greenland i Anna Borkowska- Członek Zarządu Prosperita Sp. z o.o.

Do czasu przybycia gości delegaci dyskutowali na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie. Posiedzenie zostało zwołane w celu omówienia tematu małej retancji. Następnie Pan Rafał Stypułkowski przedstawił ofertę firmy Greenland.

Na tym posiedzenie zakończono.

Justyna Kaliszewicz

PIR Porosły