„Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Rozpoczął się nabór do II edycji konkursu w 2019
roku „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” pod hasłem: Rolniczki gwarancją innowacyjności w
polskich gospodarstwach
organizowanym przez Podlaską Izbę
Rolniczą.

Celem Konkursu jest promowanie roli
kobiet na obszarach wiejskich oraz docenienie wielu innowacyjnych działań
stosowanych przez nie w rolnictwie, które mają wpływ na zróżnicowanie dochodów
w gospodarstwach. Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w
rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.

Do Konkursu mogą zgłaszać swoje projekty
pełnoletnie kandydatki, które prowadzą lub współprowadzą gospodarstwo rolne na
terenie województwa podlaskiego. Konkurs odbywa się  dwuetapowo: 

I. Etap
wojewódzki,

II. Etap
krajowy.

Kryteria
oceny konkursu:

Kandydatki
zostaną oceniane według kryteriów:

1)   
wykorzystania innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii

gospodarstwie;

 2)
 transferu wiedzy;

 3)
 zrównoważoności innowacji, głównie w odniesieniu do gospodarki i
środowiska;

 4)  wykorzystania
nowych metod komunikacji.

Termin
składania wniosków w konkursie:

Nabór do etapu
wojewódzkiego – od 1 lutego do 31 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie
konkursu na szczeblu wojewódzkim – 18 czerwca
2019 r. 

Przesłanie
zgłoszenia laureatki etapu wojewódzkiego do konkursu ogólnopolskiego – do 30 czerwca 2019 r. 

Nagrody:

I miejsce – 1000 zł

II miejsce- 700 zł

III miejsce- 500 zł  

Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie www.pirol.pl
oraz na facebooku Podlaskiej
Izby Rolniczej
.

Wnioski mogą być przesyłane na adres email: białystok@pirol.pl, listem poleconym lub złożone osobiście w siedzibie biura Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz do 31 maja 2019 roku z dopiskiem na kopercie zawierającej zgłoszenie oraz w wiadomości e-mail „Zgłoszenie na konkurs „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”. O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu wniosku do Podlaskiej Izby Rolniczej.

Ogłoszenie w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” pod nazwą „Rolniczki gwarancją innowacyjności w Polskich gospodarstwach”

Podlaska Izba Rolnicza informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych uległ zmianie termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród.

Finał konkursu odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w dniu 25 czerwca 2019r.

Justyna Kaliszewicz

PIR Porosły