ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH nt. „KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW A OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ”

wpis w: Aktualnosci2 | 0

ZAPROSZENIE

 

DO UDZIAŁU W WARSZTATACH nt.

„KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW A OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ”

Białystok, 26 października 2018 r.

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Warszawska 63, sala 318

 

Uniwersytet w Białymstoku jako pomysłodawca projektu „Analiza opłacalności produkcji i dystrybucji produktów ekologicznych w województwie podlaskim z wykorzystaniem wybranych modeli krótkich łańcuchów dostaw” finansowanego ze  środków KSOW w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, serdecznie zaprasza rolników województwa podlaskiego do udziału w warsztatach nt. „KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW A OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ”.

Celem warsztatów jest ukazanie korzyści wynikających z wykorzystania różnych modeli krótkich łańcuchów dostaw w procesie dystrybucji produktów ekologicznych i tym samym  promowanie zarówno produkcji ekologicznej, jak i dystrybucji pozwalającej zwiększyć jej wartość dodaną.

Warsztaty odbędą się w dniu 26 października 2018 r. w Białymstoku w budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku w godz. 9.00-17.00 (sala 318). Prowadzone będą przez realizatorów projektu wraz z partnerami/ekspertami.

W załączeniu znajduje się program warsztatów.

 

 

PROGRAM WARSZTATÓW

„KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW A OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ”

Białystok, 26 października 2018 r.

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

Warszawska 63, sala 318

09.00-09.15 – powitanie uczestników i informacja o projekcie

09.15-11.00 – prezentacja: Rolnictwo ekologiczne województwa podlaskiego w świetle wyników badań

11.00-11.30 – przerwa kawowa

11.30-13.00 – prezentacja: Krótkie Łańcuchy Dostaw – istota, aspekty prawne, doświadczenia wybranych państw, modele

13.00-14.00 – prezentacja: porównanie opłacalności produkcji ekologicznej z wykorzystaniem wybranych modeli Krótkich Łańcuchów Dostaw

14.00-15.00 – przerwa obiadowa

15.00-17.00 – zajęcia warsztatowe w grupach – analiza casestudy

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Zaproszenie