Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem 18.12.2017r.

Dnia 18 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem oraz spotkanie opłatkowe. W posiedzeniu udział wzięli delegaci oraz zaproszeniu goście:

– Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jacek Bogucki,

– Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Pan Bogdan Zieliński,

– Kierownik BP ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem Pan Ryszard Grodzki,

– Kierownik PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem Pan Piotr Paprocki.

 

Głównymi tematami poruszanymi na posiedzeniu było podsumowanie działalności Podlaskiej Izby Rolniczej w 2017 roku. Ponadto Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jacek Bogucki zapoznał obecnych na posiedzeniu z działalnością ministerstwa, a także odpowiadał na pytania delegatów związane z m.in. ustawą o ochronie zwierząt, sytuacją dotyczącą trudnych warunków atmosferycznych i możliwości przedłużenia wykonywania zabiegów agrotechnicznych, a także systemu ubezpieczeń upraw rolnych.