Seminarium i warsztaty pn. Rachunkowość rolna- nie ma powodu by się jej bać”

wpis w: Aktualnosci1 | 0

 

 

26 października 2017r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku odbyło się jednodniowe, bezpłatne seminarium i warsztaty pn. Rachunkowość rolna- nie ma powodu by się jej bać” zorganizowane przez Podlaską Izbę Rolniczą w konsorcjum z Prosperita Sp. z o.o. oraz Wyższą  Szkołą Ekonomiczną.

Seminarium miało na celu przekazanie informacji teoretycznych nt. rachunkowości. Natomiast warsztaty w których wzięli udział beneficjenci umożliwiły uczestnikom zasady samodzielnego prowadzenia rachunkowości rolnej.

Seminarium skierowane było do beneficjentów działań PROW 2014-2020 zamieszkujących województwo podlaskie. Wzięło w nim udział  łącznie 50 osób.

Podczas realizowanego przedsięwzięcia omówione zostały następujące zagadnienia:

-obowiązki beneficjentów PROW 2014-2020 w zakresie prowadzenia rachunkowości rolniczej. Istota, cele i zasady rachunkowości rolniczej. Możliwe rozwiązania w zakresie ewidencji rachunkowej;

– model i zasady polskiego FADN;

– sposób ewidencji w książkach rachunkowych polskiego FADN.

 

A. Artemiuk