Od 8 do 12 września 2017r. w Oddziale Regionalnym ARiMR w Łomży

wpis w: Aktualnosci2 | 0

można składać

Wnioski o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

(strefa objęta restrykcjami ASF)

 

W sobotę 9 września 2017r. Oddział Regionalny ARiMR w Łomży

pełni dyżur w godzinach 7.30 – 15.30.

Pomoc może być przyznana producentowi świń za sprzedaż świń w okresie od dnia 1 lipca 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017r. i stanowić będzie kontynuację wsparcia dla producentów świń, którzy będą mogli ubiegać się o ww. rekompensatę. Producent świń w nowym okresie wnioskowania nie może już składać wniosków za poprzednie okresy sprzedaży.

 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami można składać w wybrany przez siebie sposób:

–  osobiście w Oddziale Regionalnym ARiMR w Łomży

– przesyłką poleconą nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do właściwego oddziału regionalnego ARiMR!

– pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej ARiMR
hogan-wnioski@arimr.gov.pl (w takim wypadku wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Podlaski Oddział Regionalny  ARiMR

                          18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel.:(+48) 86 215 63 11, 215 63 12

(Oddział czynny w godz. 7.30 – 15.30)