Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku

W dniu 28 lutego br. o godz. 10 w siedzibie biura Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku. W spotkaniu wzięło udział 23 delegatów oraz zaproszeni goście:
1. Alicja Anuszkiewicz z-ca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
2. Jadwiga Zabielska- Dyrektor Agencji Rynku Rolnego
3. Jarosław Lutyński- Dyrektor oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach.
Podczas spotkania były poruszane tematy dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie. Delegat do Walnego Zgromadzenia z powiatu białostockiego i jednocześnie Członek Zarządu Antoni Sowiński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu PIR. Alicja Anuszkiewicz przekazała zamierzenia rządu w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, przedstawiła podejście do szacowania szkód w rolnictwie po 2017r. w razie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Jadwiga Zabielska przedstawiła formy pomocowe tzw. pakiet Hogana dla producentów bydła i trzody chlewnej. Producenci mleka będą mogli dostać pieniądze na zakup jałówek ras mięsnych, natomiast rolnicy zajmujący się chowem świń będą mogli przeznaczyć środki na zakup loszek i knurów hodowlanych. Ponadto rolnicy, których gospodarstwa znajdują się w strefach z ograniczeniami (I,II,III) w związku z wystąpieniem choroby ASF (afrykańskiego pomoru świń) mogą ubiegać się o środki na zakup jałówek lub buhajów. Natomiast hodowcy, którzy mają gospodarstwa w strefie zagrożonej ASF (II i III) mogą starać się o rekompensaty w związku z niższymi cenami sprzedaży świń z powodu wystąpienia tej choroby.
Jadwiga Zabielska i Jarosław Lutyński mówili o połączeniu Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego, który ma rozpocząć działalność 1 września br. oraz o zadaniach jakie będą pełnić Agencje po połączeniu.
Na tym obrady zakończono.

 

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły