Wniosek do MRiRW o podjęcie działań, aby choroba BVD/MD (wirusowa biegunka bydła i choroba błon śluzowych) znalazła się w wykazie chorób leczonych z urzędu.

wpis w: Wystąpienia | 0

Wystąpienie

Odpowiedź