W dniach 27-30 października 2016 roku przeprowadzono ogólnokrajową inwentaryzację dzików na terenie nadzorowanych nadleśnictw we wszystkich obwodach łowieckich

wpis w: Szkody łowieckie | 0

Inwentaryzację przeprowadzono na polecenie Ministra Środowiska metodą pędzeń próbnych we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim. W liczeniu dzików uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele jednostek nadzorowanych i podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministra Spraw Wewnętrznych i … Continued

Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie

wpis w: Szkody łowieckie | 0

21 października, grupa posłów Kukiz15 złożyła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie, w którym to proponuje się, aby dzierżawić obwody łowieckie mogły oprócz kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego równieżstowarzyszenia myśliwych niezrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Stowarzyszenie będzie … Continued