Premia dla młodych rolników

Wnioski o przyznanie pomocy rolnicy mogą składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Najważniejsza zmiana polegać będzie dla wnioskodawców, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa … Czytaj dalej

Facebook
Facebook