Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Wsparcie adresowane jest do gospodarstw położonych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczanie azotanami pochodzenia rolniczego. Ułatwi gospodarstwom przeprowadzenie inwestycji w zakresie dostosowań do nowowprowadzonych wymogów w zakresie składowania nawozów naturalnych. W Polsce dokonano wydzielenia nowych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie … Czytaj dalej

„Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”

23 października Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”   Pomoc będzie przyznana podmiotowi, który: 1) jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jako … Czytaj dalej

Facebook
Facebook