Zasady działania przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej w procedurach prowadzonych przez Agencję Nieruchomości Rolnych na sprzedaż i dzierżawę gruntów rolnych pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

W dniu 11 stycznia 2013 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego a dotyczące zasad postępowania Agencji Nieruchomości Rolnych przy dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości pochodzących z … Czytaj dalej

Facebook
Facebook