WYSTĄPIENIA za okres styczeń 2013 rok

wpis w: Wystąpienia | 0

W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej realizując zadania statutowe oraz uwzględniając wnioski wpływające z Rad Powiatowych występował w następujących sprawach:       4 stycznia br. Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej po zapoznaniu się z wnioskami z rad powiatowych … Continued

WYSTĄPIENIA za okres grudzień 2012 rok

wpis w: Wystąpienia | 0

W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej realizując zadania statutowe oraz uwzględniając wnioski wpływające z Rad Powiatowych występował w następujących sprawach:   6 grudnia br. W związku z napływającymi sygnałami od rolników, których gospodarstwa rolne znajdują na obszarach Natura … Continued

Wystąpienia Podlaskiej Izby Rolniczej

wpis w: Wystąpienia | 0

Podlaska Izba Rolnicza podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 26.06.2012r. wobec ustanowienia w województwie podlaskim obszarów szczególnie narażonych na azotyny pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć. Nadal uważamy, iż brak jest wiarygodnych wyników badań świadczących, że … Continued

Facebook
Facebook